TOKİ’YE BAŞVUR: TOKİ SOSYAL KONUT HABERLERİ

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

• Türk vatandaşı olmak,
• Proje il sınırları içinde 1 yıldan az olmamak üzere ikamet etmek veya Proje il nüfusuna kayıtlı olmak,
• Ev almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayeti altındaki çocukları için TC sınırları içinde tapuda kayıtlı bağımsız ikametgahı bulunmayacak, kendileri, eşleri ve velayeti altındaki çocukları Daha önce Toplu Konut İdaresi’nden bir ev satın aldı. (Şehit Aileleri, Terör, Savaş ve Engelliler kategorisi hariç).
• Aylık hane geliri (kendisi, eşi ve 18 yaşından küçük çocukları) en fazla 16.000₺ (İstanbul İli için 18.000₺) olmalıdır. (Başvuru sahibinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocuklarının başvuru tarihi itibariyle aldıkları yemek, yol vb. her türlü yardımlar dahil olmak üzere toplam aylık net geliri)
• Bir hane adına, yani kişi ve eşi adına sadece bir başvuru yapılabilir. Birden fazla başvuru yapılması halinde başvurular geçersiz sayılacaktır.
• Başvuru yapacak vatandaşlarımız; 18 yaşını doldurmaları gerekmektedir.
• 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlar gençlik kategorisine başvurabileceklerdir.
• Şehit Aileleri, Terör, Savaş ve Görev Engelliler Kategorisi; TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminde “HAK MÜLKİYET” onaylananlar başvuru yapabilecek. Sözleşme aşamasında, son 3 yıldır konut başvurusu yapılan il sınırları içinde ikamet ettiklerini gösteren adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alınacak belge veya kayıtlı olduklarını gösterir belge Başvurulan ilin nüfusu ile birlikte talep edilecektir.
• Şehit Aileleri, Terör, Savaş ve Engelliler kategorisinden 1 adet konut satışı yapılacaktır.

TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Leave a Comment