KYK kredisi ödeyenlere dikkat! Anayasa Mahkemesi o hükmü iptal etti – Mali haberlerin doğru adresi

saniye: KYK kredilerinde dikkat çekici bir karar alındı. Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre Anayasa Mahkemesi (AYM), KYK kredilerinin birden fazla taksitinin ödenmemesi durumunda borcun tamamının nakden ödenmesini öngören yasa hükmünü iptal etti. İşte KYK kredisi ile ilgili haberin detayları…

thumbs_b_c_02acade60a4203d8c19ba0d84c0af169

TÜM TAKSİTLERİN KYK KREDİSİ İLE ÖDEME TALİMATLARININ İPTALİ İÇİN DAVA AÇILDI

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, Antalya’da bir kişi, yükseköğretim kredisi borcunun birden fazla taksitinin ödenmemesi nedeniyle tüm taksitlerin tahsili için düzenlenen ödeme emrinin iptali için dava açtı.

MAHKEME MAHKEMEYE UYGULANACAK

Davaya bakan Antalya 2. İdare Mahkemesi, davada uygulanan kanun olan 351 Sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununun 17 nci maddesinin birinci fıkrasındaki bazı hükümlerin geçerli olduğunu göz önünde bulundurarak Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. , anayasaya aykırıdır.

Başvuruda, itiraz edilen kuralda, yararlanılan yükseköğretim kredilerinin birden fazla taksitinin zamanında ödenmemesi halinde, sosyal devlet ilkesine ve kredi kullanma hakkının ihlal edildiği, alacağın tamamının peşin ödenmesi gerektiği iddia edildi. Emlak.

ANAYASA SÖZLEŞMESİ

Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi, yasanın ilgili bölümünün Anayasa’ya aykırı olduğuna karar vererek iptal etti.

KARARIN GEREKÇESİ HAKKINDA

Anayasa Mahkemesi’nin kararında, devletin başarılı öğrencilere Anayasa’nın 42. maddesi kapsamında destek sağlamakla yükümlü olduğu, yeterlik ve ihtiyaçları belirlenen öğrencilere kredi sağladığı vurgulandı.

Kararda, iptali talep edilen kuralın, bu kredilerin birden fazla taksitinin ödenmemesi durumunda borcun tamamının muaccel hale geleceğini (peşin ödenmesini) düzenlediği ve borcun tamamının vadesi beklenmeden tahsil edileceği belirtildi. bitiş tarihi:

“6183 sayılı Kanuna tabi diğer alacaklar yönünden taksitlerin ödenmemesi durumunda borcun tamamı muaccel olmaz ve vadesinde temerrüt faizi ile birlikte tahsil olunur. 6183 sayılı Kanuna tabi diğer alacaklar için müdahale aracı kullanılmamakta, sosyal hizmetlerden eğitime destek anlamında yararlanılmamaktadır.Bu kadar ağır bir alacakta bu kadar ağır bir tedbirle meşru bir amaca ulaşmaya çalışmaktan söz edilemez. son çaredir ve bu amaca ulaşmak için gereklidir.

Kararda, ancak birden fazla taksit ödenmezse borcun muaccel olacağı, borcun 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilmesi nedeniyle geciken taksitlerin gecikme zammı ile birlikte ödendiği belirtildi. .

Bu şekilde alacağın zamanında tahsil edilmemesinden kaynaklanan zararların tazmin edildiği, bu şekilde borçluların ek maliyetlerle karşı karşıya kaldıkları için borcu zamanında ödemek zorunda kaldıkları kararda belirtilmiştir.

Yargıtay’ın kararında şu tespitler yapıldı:

“Bu bağlamda kamu yararının sağlanması amacının gerçekleşmesi için tek vasıtanın borcun tamamının aciliyeti olduğu, böylece birden fazla taksitte ödenmeyen borcun uzadığı söylenemez.

Bu nedenle, söz konusu meşru amacın gerçekleştirilmesi için seçilen araçlar değerlendirilirken, alacağın zamanında tahsil edilememesi nedeniyle oluşan zararların, gecikme ile birlikte borcun tahsili sayesinde ortadan kalktığı da dikkate alınmalıdır. borçluların ek maliyetlerle karşı karşıya kaldıkları için borcunu zamanında ödemek zorunda oldukları ve bu aracın söz konusu amacın gerçekleşmesi için yeterli olduğu belirtilmiştir. . Bu doğrultuda kuralın ‘gereklilik’ kriterine uymadığı sonucuna varılmıştır.

Kaynak: AA

ANA SAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avrupa ülkeleri sıraya girdi!  Yoğun talep var, görüşmeler başladıAvrupa ülkeleri sıraya girdi! Yoğun talep var, görüşmeler başladı
TOKİ'de konut taksitleri ne kadar artacak? TOKİ’de konut taksitleri ne kadar artacak?
Yakıt işaretleri değişti!  motor indirimi geldiYakıt işaretleri değişti! motor indirimi geldi

Leave a Comment