Enerji krizi otomotivde üretimi durdurabilir

Araç Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) tarafından otomotiv yan sanayi firmalarının katılımıyla enerji krizinin otomotiv sektörüne etkilerinin araştırıldığı bir anket gerçekleştirildi. TAYSAD Başkanı Albert Saydam, dünyadan Aysel Yücel’in haberinde, sektördeki en büyük sorunun Türkiye’deki otomotiv ana sanayi firmalarının enerji maliyetlerinin artması nedeniyle tedarikçilere fiyat farkı ödememesi olduğunu söyledi.

Şeffaf, ”Müşterilerimizin burada çok hızlı bir düzenleme yapmasını bekliyoruz ki yan sanayi ayakta kalsın” söz konusu. Tedarikçiler ayrıca hammadde üreticilerinin satış arayışlarının ve vadelerin kısalmasının büyük zorluklar yarattığını belirtiyor.

Sektörde Avrupa’daki enerji krizinin yakın zamanda üretimi durdurma noktasına geleceğine dair endişeler artıyor. TAYSAD araştırmasına göre, katılımcıların yüzde 62’si önümüzdeki kış aylarında enerji arzı sıkıntısı yaşanacağını tahmin ediyor. Ankete katılanların yüzde 98’i enerji darboğazı nedeniyle yabancı müşterilerin üretiminde bir düşüş olacağını tahmin ederken, ankete katılanların yüzde 90’ı yabancı OEM’lerde (otomotiv ana sanayi şirketleri) bekledikleri üretim azalmasının aşacağını belirtti. çift ​​haneli. Katılımcıların yarısından fazlası özellikle enerjinin satılan malın maliyeti içindeki payının Eylül 2020’ye göre yüzde 200 arttığını vurgularken, yüzde 87’si de yerli OEM’lerin üretim aşamasındaki artışın büyük bir kısmını veya tamamını ödemediği için ödemediğini belirtti. enerji maliyetlerine. Bir diğer önemli etken ise katılımcıların yüzde 74’ünün yurtiçi müşterilerinin fiyat güncelleme sıklığında herhangi bir iyileştirme yapmadığını belirtmesiydi.

Artan enerji maliyetlerinin yan sanayi bilançosu üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çeken TAYSAD Başkanı Albert Saydam, Türkiye’de özellikle OEM’lerle yapılan mevcut sözleşmelerin, enflasyonun 15 gibi düşük ve istikrarlı olduğu dönemlerden kalma uygulamalar olduğunun altını çizdi. yüzde, “Enflasyonun yüksek olduğu bu dönemde artan enerji maliyetlerinin de eklenmesiyle Türk otomotiv yan sanayi ciddi kayıplar yaşıyor. Ana sanayi firmaları ile yapılan sözleşmelerde uygulama ve fiyat güncelleme yöntemleri maliyet yapımız karşısında yetersiz kalmaktadır. Üretimimizde enerji maliyetlerindeki artışın çoğunu veya tamamını yerli OEM’lerin ödememesi sektörün şu anki en önemli sorunlarından biridir. Yan sanayinin ayakta kalabilmesi için müşterilerimizin burada çok hızlı bir düzenleme yapmasını bekliyoruz.” söz konusu.

Enerji krizinin artan maliyetlerine yan sanayi olarak tek başına katlanmak zorunda kaldıklarını vurgulayan Saydam, TAYSAD üyelerinin yüzde 90’ının da yerli OEM’lerle aralarında geçerli olan ödeme koşullarının günümüz ekonomik koşullarına uymadığını düşündüklerini vurguladı. TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Saydam, aynı anket sonuçlarına göre yurtiçi müşterilerinin son 1 yılda ödeme koşullarında herhangi bir iyileştirme yapmadığını belirtenlerin oranının yüzde 84 olduğuna dikkat çekti. “Yurtiçi müşterilerle yapılan sözleşmeler günün gerçeklerini kapsamıyor. Düşük maliyetli finansal araçlara ulaşmak mümkün olan ödeme koşullarını kabul etmek mümkün değil çünkü birçok nedenden dolayı maliyetler arttı. Şu anda en önemli şey zaman. Çok hızlı hareket etmelisiniz. Ana sanayilerimizin sözde iyileştirme beklentileri ile aksiyonlarını ertelemeleri yan sanayiyi ciddi şekilde yaralamaktadır” söz konusu.

”Hammadde almak zorlaşıyor”

Otomotiv tedarikçilerinin şikayet ettiği bir diğer segment ise hammadde üreticileridir. TAYSAD Başkanı Albert Saydam, ankete katılan üyelerin yüzde 88’inin hammadde alımlarında ödeme sürelerinin kısaltıldığını veya takip edildiğini belirttiğini vurgulayarak, “Yan sanayinin tedarikçisi olan büyük hammadde üreticileri fiyatlarına tek taraflı olarak enerji maliyetlerini ekleyip fiyatları sürekli artırırken, bir yandan da hammadde alımlarında satın alma koşullarını zorlaştırıyorlar. Böyle bir noktada hammadde üreticileri ile OEM’ler arasında kalan yan sanayi her geçen gün finansal gücünü ve rekabet gücünü kaybetmektedir. Bu durum yan sanayi firmalarının yeni yatırımlar yapmasını engellemektedir. Tüm bu olumsuz sonuçlar bilançolara yansıyor. 6 ay sonra birçok üyemizin bilançolarına baktığımızda ciddi risklerin olduğunu görüyoruz. Hammadde üreticilerinin ve ana sanayi şirketlerinin bilançolarında sürekli iyileşmeler yaşanırken, ortada kalan yan sanayiyi zor günler beklemektedir. söz konusu.

”Ana sanayi rekor kar yapıyor, tedarikçi kaybediyor”

TOBB Otomotiv Yan Sanayi Meclisi Başkanı Alper Kanca, hammadde üreticileri ve otomotiv ana sanayi firmalarının son dönemde rekor kârlılık elde ettiğini, tedarikçilerin ise bilançolarında büyük kayıplar yaşadığını belirtti. Kanca dedi ki: “Geçen gün tanınmış bir ekonomist arkadaşım aradı. Tüm hammadde üreticilerinin ve borsaya açık otomotiv firmalarının bilançolarını inceledi. ‘Hammadde üreticileri ve ana sanayi şirketleri karlılıklarında inanılmaz artışlar yaşıyor. Tarihsel kazanç rakamlarını açıklar. Yan sanayinin kâr oranları hala değişmiyor. Anormal fiyat artışlarının sonunda tüketici ve yan sanayi açıkça kaybediyordu. Bunu borsadaki verilerde gördüm” dedi. Durum gerçekten dediği gibi. Hammadde üreten firmalar vadeleri kısaltmakta ve nakit tahsilat yapmaktadır. Enerji üreticileri de fiyatları sürekli artırıyor. OEM’ler ise enflasyon yüzde 13-15 gibi davranıyor. Bu olağanüstü koşullara göre ne ödeme koşullarını iyileştiriyorlar ne de aldıkları ürünlerin fiyatlarını değiştiriyorlar. Bu nedenle karlar düşer, nakit akışımız bozulur. Yüksek enflasyon bizi ve tüketiciyi vuruyor” açıklama yaptı.


Emrullah Koçin
Haber7.com – Editör

Haber 7 - Emrullah Koçin

Leave a Comment