Doğuş Otomotiv ve Metro soru fotoğraf haber 1

1 / 2


Doğuş Otomotiv ve Metro sorusu

ÇIKIŞINI ÜÇ YIL SÜREKLİ TUTMAK

SORU- Doğuş Otomotiv’in hareketi hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim?

Nurettin Akpınar

CEVAP VERMEK- Doğuş Otomotiv, 2015-2019 yılları arasında azalan bir trendle hareket ettikten sonra yönünü yukarı çevirdi. Hisse senedi, Mayıs 2019’da düzeltilmiş verilerle 2,89 TL ile en düşük seviyesine indi ve yükseliş trendi buradan ağırlık kazanmaya başladı. Mart 2020’de pandeminin etkisiyle stokta keskin bir düşüş gözlense de sonrasında sürekli arttığı gözlemlendi. Bu dönemde bazı ayarlamalar olsa da son işlem günü olan 20 Eylül 2022’de 105 TL’den kapandı. Aradan geçen üç yılda hisselerin değerindeki artış yüzde 3.533 oldu. Hisse senedinin borsa verileri takip edildiğinde, halka açık kısmının yüzde 85’inin beş aracı kurum tarafından tutulduğu görülmektedir. İşlemlere yakından bakıldığında 2019 yılından itibaren yabancıların alım odaklı işlem yaptığı görülüyor. Ancak bu yıl satış yönlü işlemler daha ağırlıklı oldu. Gerçekleşen satışlarla birlikte yıl başında yüzde 26,08 olan yurt dışı saklamadaki pay, Eylül ayı başında yüzde 23,69’a geriledi. Yabancıların elde ettikleri karı gerçekleştirmeye yönelik bir yaklaşımı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ancak şirketin açıkladığı altı aylık mali tablolara göre kârı artmaya devam ediyor. Son iki yılda sağlanan güçlü kârlılığın bu yılın sonunda da devam etmesi kuvvetle muhtemeldir. Şirketin kârındaki artış, ara sıra satışlar olsa da hisse senedinin çıkışını destekleyen önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

Leave a Comment