Ayes Çelik Hasır’dan yüzde 100 serbest karar

BORSAGÜNDEM.COM

Hisseleri Borsa İstanbul’da işlem görmektedir. Ayes Hasır (#AYES) Bugün (19 Eylül) yapılan yönetim kurulu toplantısında, ikramiye ihracı yapılmasına karar verildi.

Kararla ilgili olarak KAP’a gönderilen açıklamaya göre, şirket
15.028.200 TL cari sermayesinin tamamı geçmiş yılların kârlarından karşılanmaktadır. 15.028.200 TL (%100 oranında) yükselterek 30.056.400 TLçıkarmak için çalışmalara başladı.

Önümüzdeki dönemde şirketin sermaye artırımına ilişkin SPK’ya başvurmasının ardından Kurul kararı beklenecek.

Ayes Çelik Hasır’ın kayıtlı sermaye tavanı ise 75.141.000 TL seviyededir.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekilde:

Şirketimizin 19.09.2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında,

1- Şirketimizin 75.141.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 15.028.200 TL olan çıkarılmış sermayesi, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 15.028.200 TL (%100) artırılarak 30.056.400 TL’ye çıkarılmıştır,

2- İç kaynaklardan karşılanacak olan 15.028.200 TL tutarındaki sermayenin tamamının geçmiş yıl karlarından karşılanacağı,

3- Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların mevcut ortaklara şirket sermayesine katılma oranlarına göre mevzuat çerçevesinde usulüne uygun olarak dağıtılmasını sağlamak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’ye Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin hükümlerine uyulması ve bu amaçla ihraç edilecek payların hak sahiplerinin hesaplarına kaydedilmesi. başvurmak,

4- Bu kapsamda, iç kaynaklardan gerçekleştirilecek sermaye artırımına ilişkin olarak, Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin “Tescilli” başlıklı 6. maddesine ilişkin değişiklik taslağının (EK-1) onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulur. ve Çıkarılmış Sermaye”,

5-İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Bürosu A.Ş. , Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret Sicili dahil. Bunlarla sınırlı olmaksızın tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak başvuru, yazışma ve benzeri belge ve bilgileri düzenlemek ve imzalamak, bu bilgi ve belgeleri takip etmek ve geliştirmek; Şirketimizin imza sirkülerine göre Şirketi temsile yetkili kişilerin yetkilendirilmesi,

6-Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli açıklamaları yapmak,

Oybirliği ile karar verildi.

Rodrigo Tekstil hisseleri dikkate alındı

Borsada satışlar arttı

Dolar/TL tarihi zirvesine yaklaştı

Borsa İstanbul’da uygulanan devre kesici

Boğaziçi Beton tek sözleşmeyle 180 milyon TL gelir elde edecek

O şirket bu hafta yüzde 291 bedava verecek


Sayfadaki bilgiler tavsiye niteliğinde değildir ve yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Leave a Comment